برچسب: ثبت موسسه

خدمات الکترونیکی ثبت شرکت
خدمات الکترونیکی ثبت شرکت

ثبت شرکت حذف رفت و آمد بیهوده دیگر برای ثبت شرکت مثل گذشته از رفت و آمد های اداری خسته کننده خبری نیست، تمامی فرآیند ثبت شرکت در سازگار ارقام بصورت الکترونیکی انجام می گیرید؛ یعنی کافیست از مدارک خود عکس بگیرید و از طریق سامانه برای ما ارسال نمایید. شفافیت…