برچسب: اظهارنامه مالیاتی

تعیین گروه ویژه مودیان حقیقی
تعیین گروه ویژه مودیان حقیقی

 تعیین گروه ویژه مودیان حقیقی مودی گرامی ؛ از امسال تمامی مودیان حقیقی در یکی از گروه های اول تا سوم قرار خواهند گرفت. لذا جهت راهنمایی شما و تسهیل فرایند تعیین گروه این ابزار برای شما طراحی شده است.   جهت تعیین گروه مالیاتی بر روی لینک زیر کلیک…