آرشیو: حسابداری

نرم افزار صندوق مکانیزه فروش
نرم افزار صندوق مکانیزه فروش

۵ / ۵ ( ۱ امتیاز ) نرم افزار صندوق مکانیزه فروش (فروشگاهی/شرکتی) در راستای اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم و ماده ۱۹ مالیات بر ارزش افزوده در خصوص استفاده از صندوق مکانیزه فروش برای صاحبان مشاغل ، شرکت سازگار ارقام به عنوان یکی از پیشگامان در عرصه ارائه…