درخواست نمایندگی

درخواست نمایندگی

22222

شرکت سازگار ارقام لاهیج در استان‌های مختلف کشور خدمات فروش، توزیع و پشتیبانی فنی خود را از طریق شرکت‌ها و فروشگاه های باسابقه و خوشنام انجام می‌دهد.

اگر می‌خواهید با هم همکاری داشته باشیم درخواست خود را به همراه مدارک زیر برای بررسی به نشانی info@sazgar-argham ارسال و با شماره ۴۲۲۳۶۲۱۱ – ۰۱۳ تماس حاصل فرمائید.

•    مدارک ثبتی و آخرین روزنامه‌ رسمی شرکت.
•    پروانه‌ها و مجوزهای شرکت یا فروشگاه در زمینه‌های کامپیوتر ،شبکه، مخابرات و اینترنت.
•    سوابق شرکت/فروشگاه؛ تاریخچه و فعالیت‌های آن.
•    سوابق فنی، فروش و بازرگانی شرکت/فروشگاه.
•    خلاصه‌ای از گزارش عملکرد مالی شرکت/فروشگاه، تراز مالی، مالیات و بیمه‌های پرداختی.
•    فهرست مشتریان سازمانی/شخصی و خدمات در حال ارایه.