نرم افزار صندوق فروشگاهی

نرم افزار صندوق فروشگاهی

در راستای اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم و ماده ۱۹ به عنوان یکی از پیشگامان در عرصه ارائه نرم افزارهای مالی و حسابداری اقدام به عرضه نرم افزار صندوق مکانیزه فروش مورد تایید دارایی نموده است.

pospos

این نرم افزار تمامی قابلیت‌ های موردنیاز جهت ثبت در سازمان امور مالیاتی را دارا می باشد :

– قابلیت ثبت فروش و صدور صورتحساب
– قابلیت ثبت خرید
– قابلیت نگهداری موجودی انبار
– قابلیت گزارش دهی
– قابلیت نگهداری حساب مشتریان
– قابلیت محاسبه مالیات بر ارزش افزوده
– قابلیت تولید فایل الکترونیکی گزارش سه ماهه مطابق ماده ۱۶۹ مالیات مستقیم (TTMS)