خدمات الکترونیکی مالیاتی

خدمات الکترونیکی مالیاتی

خدمات الکترونیکی مالیاتی

خدمات الکترونیکی مالیاتی
شرکت سازگار ارقام با داشتن خبره ترین کارشناسان مالی و مالیاتی خدمات متنوعی را به واحد های صنفی ارائه میدارد :
  • تکمیل اظهارنامه مالیاتی
  • تکمیل اظهارنامه ارزش افزوده
  • تهیه صورت معالات فصلی
  • صندوق و نرم افزار فروش
  • تهیه لیست مالیات حقوق
  • ثبت نام شماره اقتصادی
مرکز پاسخگویی : ۶۲۱۱ ۲۳ ۴۲ – ۰۱۳

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.