وایمکس مبین نت

وایمکس مبین نت

سازگار ارقام لاهیج

عاملیت مجاز فروش شرکت ارتباطات مبین نت (کدعاملیت : ۱۹۰۱۴۱۰۰۳)

دارنده پروانه های VOIP,WI-FI,ISDP,ISP,WIMAX,TD-LTEاز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شماره پروانه ۱-۳۳-۱۳

تلفن : ۴۲۲۳۶۲۱۱ – ۰۱۳      پشتیبانی ۲۴ ساعته : ۱۵۷۵          وب سایت : www.mobinnet.ir